PLAINTE VU STAATS- A LANDWIRTSCHAFTSMINISTÈRE

Nodeems Greenpeace, Natur an Ëmwelt an de Mouvement écologique Annoncen geschalt haten déi ausgesinn (!) hunn wéi wa se vum Landwirtschaftsministère resp. der Regierung wieren, hunn de Staatsministère zesumme mam Landwirtschaftsministère eng Plainte gemeet géint déi dräi Vereenegunge beim Procureur d’Etat.

Esou gëtt aus engem Fake ganz séier e … Fakt!

Affaire à suivre demno …