Pétition 668

Lëtzebuerger Produkter an der öffentlecher Restauratioun ! (Crèchen, Schoulen, Maisons Relais, Kliniken, Altersheemer, asw.) Priorité pour les produits luxembourgeois dans la restauration collective ! ENNERSCHREIWT D’PETITIOUN 668 UM SITE VUN DER CHAMBER  

Weiterlesen