DE BAUEREKALENNER ASS UKOMM

Wéi op der Foto ze gesinn dass de Lëtzebuerger Bauerekalenner fir 2023 bei eis am Haus ukomm. Ab nächster Woch, méi genee dem 10. Januar, ass en am fräie verkaf ze kréien. Membere vun der Bauerenzentral kréien de Lëtzebuerger Bauerekalenner natierlech weiderhi gratis.

Méi Informatioune kommen no.

#MirLieweLandwirtschaft