D’FINALISTEN VUN DER SOIRÉE DE L’AGRICULTURE STI FEST

Wéi am aktuellen „De Letzeburger Bauer“ ze liese war, sti folgend Betriber an de respektive Finallen vun der Soirée de l’Agriculture. Wien schlussendlech gewonnen huet, gëtt réischt um Owend vu 17. November bekannt ginn.

Bonne Chance alle Finalisten!

SOZIAALT ENGAGEMENT

Marco Clees, Allerbuer

Georges Friedrich, Uespelt

Christine Hoffmann, Schëtter

EKONOMESCH DIVERSIFIZIÉRUNG

Fränk Clemens, Lelleg

Marc Roeder, Tandel

Nico Hoffmann, Lampech

ÖKOLOGESCH VITALITÉIT

Paul Jungels, Branenbuerg

 Tom Kass, Rolleng

 Claude Thiry, Schuller