“NEMMEN MAT EIS”

Knapp 250 Baueren, Gäertner a Wënzer haten sech um Donneschdeg zu Mertzeg afonnt, fier hierer Onzefriddenheet iwwert den Nationale Strategieplang Loft ze maachen. Ob Initiative vun der Landwirtschaftskammer an ënner Mathëllef vun der Bauerenzentral an den aneren Interessevertriedungen hunn déi verschidde Riedner ob d’Wichtegkeet vun der Landwirtschaft zu Lëtzebuerg higewisen an dem Minister Claude Haagen ze verstoe ginn, dass et an Zukunft “nemmen mat eis” zesumme goe kann.

#MirLieweLandwirtschaft

Foto: (c) Laurent Schüssler